Χάρης Φλωρίδης

Χάρης Φλωρίδης

Εκτελεστικός Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Logicoms Solutions LTD