Θεμιστοκλής Σάρδης

Θεμιστοκλής Σάρδης

Πρόεδρος ΑΜΜΙΤEC / IT Manager, Costamare Shipping