Παναγιώτης Αναστασάκης

Παναγιώτης Αναστασάκης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, PRIORITY Quality Consultants