Λίλιαν Μήτρου

Λίλιαν Μήτρου

Πρόεδρος Του Ινστιτούτου Για Το Δίκαιο Προστασίας Της Ιδιωτικότητας, Των Προσωπικών Δεδομένων Και Την Τεχνολογία / Kαθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου