Γιώργος Τριπολίτης

Γιώργος Τριπολίτης

Υπεύθυνος Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριών,Κοsmocar AE