Δημοσθένης Γεωργακόπουλος

Δημοσθένης Γεωργακόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος, SysteCom Α.Ε.