Καθ. Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

Καθ. Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

Δ/Ντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Ασφάλεια & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Πληροφορικής, ΟΠΑ