Δημήτρης Δάφνης

Δημήτρης Δάφνης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Cosmos Business Systems S.A.