Θωμάς Δομπρίδης

Θωμάς Δομπρίδης

Γενικός Διευθυντής, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης