Ποιους θα συναντήσετε


  • Chief Information Security Officers (CISOs) μεγάλων εταιρειών όλων των κλάδων που πρωτοστατούν στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών και λύσεων Cyber Security
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην ψηφιακή ασφάλεια
  • Διαμορφωτές πολιτικής και εκπροσώπους θεσμικών φορέων

ΣυμμετέχοντεςΟμιλητές


Επικοινωνία


Συμμετοχές & Χορηγίες
Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 158), Ε: [email protected]
Φαίδρα Μπαριτάκη, T: 210 6617777 (εσωτ. 192), E: [email protected]

BOUSSIAS EVENTS